Met de excelfunctie aantal.als, kun je tellen hoe vaak een bepaalde waarde voorkomt in een kolom of in een verzameling cellen. Allereerst geef je op in welke cellen je wilt tellen. Daarna komt de voorwaarde waaraan de inhoud moet voldoen om mee te tellen.

=aantal.als(gebied waarin je de aantallen wilt bepalen;voorwaarde waar de cellen aan moeten voldoen om meegeteld te worden)

bijvoorbeeld: =aantal.als(A:A;3) telt het aantal 3-en in kolom A

Let op: de cel waar je de functie aantal.als in gaat typen mag geen onderdeel van het zoekgebied zijn.

Je kunt ook aantal cellen tellen waar een bepaalde tekst in staat:  =aantal.als(A:A;”Jan”)

Of aantal cellen bepalen waar een getal groter dan 5 in staat: =aantal.als(A:A;”>5″)
in plaats van groter dan of kleiner dan, kun je bij het tellen van teksten ook met * werken om alles te zoeken waar een bepaald deel van een woord in voorkomt:

=aantal.als(A:A;"*jan*") met in kolom A een lijstje namen waaronder Jan, Janneke en Arjan , zal een aantal van 3 aangeven

Voorbeeld van de aantal.als functie in Excel

voorbeelden aantal.als functie gebruikte functie uitkomst:
aantal keer 10 in kolom A
10 ‘=aantal.als(a:a;10) =aantal.als(a:a;10)
11 aantal keer kleiner dan 10
5 ‘=aantal.als(a:a;”<10″) =aantal.als(a:a;”<10″)
15
10 aantal cellen waar woord jan in voorkomt
Jan ‘=aantal.als(a:a;”*jan*”) =aantal.als(a:a;”*jan*”)
John
Janneke
Arjan
Arjan-Willem

Selecteer bovenstaande tabel met voorbeelden van de aantal.als functie en plak ze in cel A1 van een leeg blad