Excel Functie Aselect

De functie Aselect() geet een willekeurig of random getal tussen 0 en 1. Elke keer als Excel een herberekening uitvoert wordt er een nieuw random getal gegenereerd. Hiermee is Excel handig als een digitale dobbelsteen te gebruiken.

Excel Aselect als digitale dobbelsteen

De functie aselect() kan op twee manieren worden toegepast. Aselect() geeft een random getal tussen 0 en 1. Maar de functie aselect(n) geeft een willekeurig geheel getal tussen 1 en n als n een geheel getal is. Om een computerdobbelsteen te maken kun je de functie =aselect(6) in een willekeurige cel plaatsen. Druk op F9 om te gooien. Zet de formule aselect(6) in een tweede cel om een tweede virtuele dobbelsteen te creeëren. Let op door op F9 te drukken gooi je met beide dobbelstenen gelijk.

ingewikkelde toepassing functie Aselect

Lastiger is het om meerdere willekeurige getallen te laten bepalen waarbij elk getal maar een keer mag voorkomen. De kansberekening spreekt van aselecte keuze zonder terugleggen. Dit wordt uitgelegd in het voorbeeld: bepalen van een willekeurige lijst (Aselect trekken zonder terugleggen)