BTW berekenen is een bezigheid die voor ondernemers elk kwartaal terugkomt. Niet alleen moet er BTW over de verstuurde facturen worden berekend, ook mag je de voorbelasting daar weer vanaf trekken.

We beginnen met het bereken van BTW op basis van een bedrag exclusief BTW:

de BTW volgt uit de volgende formule:  =bedrag exclusief BTW * BTW-percentage

stel het bedrag staat in cel C2, en het BTW-percentage in D2, dan kan de berekende BTW als volgt in cel E2 worden berekend (type in E2):    =C2 * D2

If F2 kan op twee manieren het bedrag inclusief BTW worden berekend : = C2 + E2 of =C2*(1+D2)

Let op! een percentage betekend eigenlijk "aantal hondersten". Dus 21 procent is 21 honderste delen. Als in D2 21 procent bedoeld wordt, moet er dus eigen 0,21 staan. Als er het getal 21 staat moet je kolom D aanwijzen en het procentteken in de werkbalk even aanklikken. Hiermee wordt het getal 21 automatisch omgezet in 21% = 0,21

De BTW berekenen uit een bedrag inclusief BTW

Om uit een bedrag inclusief BTW de BTW en het oorspronkelijke bedrag exclusief te berekenen kunnen de volgende formules worden gebruikt:
weer zetten we in kolom C (bijvoobreeld cel C2) het bedrag maar nu inclusief BTW, kolom D houden we voor het percentage. In D2 komt dus weer 21% te staan.
Het bedrag exclusief BTW wordt als volgt berekend in kolom E: bedrag exclusief BTW = bedrag inclusief BTW / (1+D2)
typ in E2: = C2 / (1+ D2)

De hoogte van de BTW bereken je met de volgende formule bijvoorbeeld in F2:
= C2 / (1+D2) * D2
of
= C2 – E2