Als je excel formules niet het gewenste resultaat geven kan dat verschillende oorzaken hebben. We hebben het nu even niet over foutieve invoer. Denk aan te weinig haakjes, verkeerder verwijzingen etc. Maar ik bespreek hier de gevallen waarbij de formule klopt, maar waarbij de resultaten niet berekend worden:

Probleem geval 1: Automatisch herberekenen van formules staat uit
Zet automatisch herberekenen weer aan. Door het vinkje van handmatig weg te halen en bij automatisch te plaatsen

Probleem geval 2: Het resultaat van de excel formule geeft #N/B!
Oorzaak: Een van de broncellen bevat een fout #N/B! of #N/A.
Oplossing: Controleer alle broncellen die in de formule genoemd worden. Kijk welke broncel de foutcode bevat en probeer deze op te lossen. Probeer eventueel foutcodes te voorkomen door de als.fout() formule te gebruiken.

=als.fout(formule;waarde als formule een fout geeft)
bijvoorbeeld: =als.fout(a2/b2;0) als de inhoud van cel b2 0 is, geeft delen door 0 een foutmelding. omdat a2/b2 dan een fout genereert, wordt niet de fout-waarde maar ‘0’ getoond.

Dit komt bijvoorbeeld voor als je met vert.zoeken() een aantal waarden in een kolom zet en je hier een sommatie of optelling van wil. Zodra een waarde niet gevonden kan worden zal de formule vert.zoeken() #N/B! als resultaat geven. =als.fout(vert.zoeken(zoekwaarde;zoektabel;kolomaantal;vergelijkingsmethode);0).

Probleem geval 3: Niet alle waarden in de broncellen zijn echte waarden, dat kan doordat er , ipv . zijn gebruikt, of dat er spaties naast getallen zijn geplaatst. Vooral wanneer data van internetsites is geknipt en geplakt, kunnen er vreemde tekens (lijken spaties) in de celinhoud voorkomen.

Symptomen: handmatig ingevoerde inhoud wordt wel berekend, gekopieerde inhoud niet.

Oplossing: Klik eens op een broncel, druk op F2 en druk op ‘end’. Sta je nu direct achter de laatste letter of is er nog een soort spatie aanwezig? Selecteer dat vreemde ‘onzichtbare teken’ en verwijder dit teken uit het hele tabblad door zoek en vervang uit te voeren.

Probleem geval 4: Getallen worden niet als getallen gezien doordat de celeigenschappen op ‘tekst’ zijn gezet of staan. Selecteer alle cellen en kies een andere opmaak dan “tekst”

Probleem geval 5: Er zijn alleen maar formules zichtbaar, maar niet de uitgerekende waarden. Dit is een hulpfunctie van Excel waarbij snel gecontroleerd kan worden of alle formules kloppen. Druk CTRL-T in om waarden te verbergen en formules te tonen. Nogmaals op CTRL-T drukken hersteld de oude situatie weer.

Wanneer een formule in een reeks formules afwijkt van de omliggende, wordt linksboven een groen hoekje getoond.