Het aantal woorden tellen in een cel is gebaseerd op het bepalen van het aantal spaties dat tussen de woorden in staat.
Het aantal woorden is het aantal spaties tussen de woorden + 1. Bij het berekenen worden twee standaard functies van Excel gebruikt.

=lengte(tekst) en =substitueren(tekst;”” “;””;0)

Het aantal spaties is de lengte van de complete tekst minus de lengte van de tekst waar de spaties uitgehaald zijn.

Complete formule:

=lengte(tekst)-lengte(substitueren(tekst;” “;”;0))+1