Romeinse cijfers omrekenen vanuit decimale stelsel

Excel bevat een standaard functie om het Arabische decimale stelsel in Romeinse cijfers om te rekenen.
het getal mag een geheel getal tussen 1 en 3999 zijn.
voorbeeld: =Romeins(getal)

Romeinse cijfers omrekenen naar het decimale stelsel

Er bestaat geen standaard excel functie om Romeinse cijfers naar het tientallige decimale stelsel om te rekenen. Met een excel formule is het niet mogelijk of erg lastig. Daarom heeft Schoutsen Excel formules voor deze toepassing een excel functie gemaakt voor om Romeinse cijfers naar tientallig stelsel om te rekenen.

Plaats de volgende functie in een module in de macro-editor

(De macro-editor is te bereiken via tabblad voor ontwikkelaars, dat op zijn beurt weer eenvoudig kan worden gevonden door in de helpfunctie te zoeken op "tabblad voor ontwikkelaars")
Function romeins_omrekenen(ByVal roman)

romeins_omrekenen = 0
vorigeletter = 0
” doorloop alle karakters van rechts naar links
For l = Len(roman) To 1 Step -1
letter = Mid(roman, l, 1)
” bepaal waarde van karakters
If letter = “I” Then letterwaarde = 1
If letter = “V” Then letterwaarde = 5
If letter = “X” Then letterwaarde = 10
If letter = “L” Then letterwaarde = 50
If letter = “C” Then letterwaarde = 100
If letter = “D” Then letterwaarde = 500
If letter = “M” Then letterwaarde = 1000
” als er andere dan bovenstaande karakters voorkomen,
” dan wordt de berekening afgebroken
If letterwaarde = 0 Then
romeins_omrekenen = 0
GoTo einde ”stap uit de berekening
End If
”als letterwaarde < vorige letterwaarde en letter <> M
”dan totaal = totaal – letterwaarde
”anders totaal = totaal + letterwaarde
If letterwaarde <> 1000 And letterwaarde < vorigeletter Then
romeins_omrekenen = romeins_omrekenen – letterwaarde
Else
romeins_omrekenen = romeins_omrekenen + letterwaarde
End If
vorigeletter = letterwaarde
Next l
einde:

End Function

Vanuit een werkblad is de functie aan te roepen door de formule:
=romeins_omrekenen(“romeinse cijfers”)
bijvoorbeeld:
=romeins_omrekenen(“XVI”) geeft waarde 16

Voor meer uitleg over visual basic en het gebruik hiervan verwijs ik naar de helpfunctie van Excel (functietoets F1)